تکنولوژی اپلیکیشن
نصب اپلیکیشن روی اندروید باکس
تکنولوژی اپلیکیشن

نصب اپلیکیشن روی اندروید باکس

در این نوشتار نحوه‌ی نصب اپلیکیشن روی اندروید باکس و همچنین بروزرسانی یا حذف آن‌ها را بررسی می‌کنیم. یک اندرویدباکس به خودی‌ِخود نمی‌تواند نیاز ما را برآورده کند! زمان استفاده از یک اندرویدباکس، در واقع از اپلیکیشن‌هایی که روی آن سخت‌افزار نصب کرده‌ایم استفاده...