روش های ارسال

  • کلیه سفارشات با مبلغ کل بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می شود.
  • کلیه سفارشات شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری (شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل) ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.  روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد.
  • سفارشات با مقصدی غیر از شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج   اگر تا قبل از  ساعت ۱۱ ثبت شده باشند در همان روز   از طریق پست پیشتاز ارسال  شده و در صورتی که بعد از ساعت ۱۱ ثبت شوند، روز کاری بعد پست پیشتاز خواهند شد.