نت باکس

روش های ارسال

  • کلیه سفارشات با مبلغ کل بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می شود.
  • کلیه سفارشات شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری (شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل) ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.  روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد.
  • سفارشات با مقصدی غیر از مناطق ۲۲گانه‌ی شهر تهران و همچنین شهر کرج اگر تا قبل از  ساعت ۱۰ ثبت شده باشند در همان روز و از طریق پست پیشتاز ارسال شده و در صورتی که بعد از ساعت ۱۰ ثبت شوند روز کاری بعد پست پیشتاز خواهند شد.