روش های حمل و نقل نت باکس

رویه‌های ارسال

آیکن تایید

کلیه سفارشات با مبلغ کل بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می شود.

آیکن تایید

سفارشات شهر تهران و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.

آیکن تایید

سفارشات شهرستان ها اگر تا قبل از ساعت ساعت 15 ثبت شده باشند در همان روز تیپاکس شده و در صورتی که بعد از ساعت 15 ثبت شوند، روز کاری بعد تیپاکس می شوند.

آیکن تایید

در صورتی که شهر مقصد (آدرس شما) فاقد نمایندگی تیپاکس باشد، سفارش در اولین روز کاری توسط شرکت پست ارسال می گردد.

روش های حمل و نقل نت باکس

رویه‌های ارسال

کلیه سفارشات بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می گردد.

سفارشات شهر تهران و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.

سفارشات شهرستان ها اگر تا قبل از ساعت ساعت ۱۵ ثبت شده باشند در همان روز تیپاکس شده و در صورتی که بعد از ساعت ۱۵ ثبت شوند، روز کاری بعد تیپاکس می شوند.

در صورتی که شهر مقصد (آدرس شما) فاقد نمایندگی تیپاکس باشد، سفارش در اولین روز کاری توسط شرکت پست ارسال می گردد.